Turun kaupunki / Åbo stad / The City of Turku

TURKU / ÅBO

 Suomeksi по-русски In English

PL 355 / PB 355 / PO Box 355
20101 TURKU / ÅBO
Finland

Tel. +358 2 330 000
Fax +358 2 262 7229E-post: fornamn.efternamn@turku.fi
STÄDER OCH KOMMUNER

städer, kommuner

Tjänster

Villatomter

Åbo stad har en separat ansökningstid för tomter som överlåts på anbudsbasis och tomter som överlåts till barnfamiljer två gånger om året, på våren och på hösten. Man kan oftast välja överlåtelseform, antingen köp eller arrende.

Läs mer:
http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=12752


Mer information:
Tomtsekreterare Ritva Tuomainen
tfn 02 2624 608
GSM: 050 4052 688
Fax: 02 2624 599
fornamn.efternamn@turku.fi

Tomtingenjör Timo Nurmi
tfn 02 2624 531
GSM: 050 5589 531
Fax: 02 2624 599
fornamn.efternamn@turku.fi


Företagstomter

- Fortlöpande ansökan, ingen separat ansökningstid
- Tomter säljs eller utarrenderas. En arrenderad tomt kan köpas i ett senare skede
- Med tomten följer en skyldighet att bebygga den
- För tillfället finns tio lediga tomter
- Information om de lediga tomterna och om var de är belägna finns i Åboregionens karttjänst opaskartta.turku.fi
- För företagstomter ansvarar Tomtservicen vid Åbo Fastighetsaffärsverk

Mer information om tomter: www.turku.fi/tomter, tomtingenjör Timo Nurmi tel. 050 5589 531

Kontakta oss

Hitta företag och tjänster med hjälp av Åbo regionguide

Åbo regionguide innehåller uppgifter om 20 000 företag i hela den ekonomiska regionen, dvs. i 11 kommuner.
Utöver kontaktuppgifter till företagen innehåller företagsregistret i regionguiden också information
om företagens personal- och omsättningsklass, grundläggningssår och förskottsuppbördsregistret.
Gå till tjänsten: www.turunseutuopas.com

Åboguiden innehåller nu kontaktuppgifter till Åbo stads organisation och olika företag i Åbo samt information om Åbo stad. Åboguiden finns på adressen www.turkuopas.com.

Åboregionens guidekarta innehåller bl.a. plankartor och många andra funktioner bl.a. flygbilder.
Gå till tjänsten: www.opaskartta.turku.fi

Åboregionens Utvecklingscentral
Universitetsgatan 27a
tfn 02 2627 341
www.turunseutu.fi

Åbo stad
Planförfrågningar
tfn 02 2624 300

Byggnadsinspektion och bygglov
tfn 02 2624 700

Stadens villatomter
tfn 02 2624 565

Gällande eller anhängiga detalj- och översiktsplaner
www.turku.fi/plansokning

Reseplaneraren Brahe är en gratis webbtjänst som hjälper dig att hitta den snabbaste rutten från en plats till en annan i Åboregionen.
Gå till tjänsten: http://reittiopas.turku.fi
/img/c/741819.jpg

Mera information

Åbo är en europeisk kulturstad.
Se vad som händer i staden www.turku.fi/evenemang

Sökord

Åbo, Åbo stad, Åbo region, Sydvästra Finland, Egentliga Finland, villatomter, tomt, tomter, byggnad, företagstomt, företagstomter, affärslokaler, företagslokaler, företagsrådgivning, affärslokaler, affärslokal, Västra Finland, näringslivstjänster, näringsliv, skärgård, hamn, Åbo skärgård, småhustomter, småhus, företagsregister, företagsförteckning, företagssök, karttjänster, kartsök, företagens kontaktuppgifter, planer, plankartor, plankarta, översiktsplan, delöversiktsplan, planläggning
Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen