Teboil Oy Ab

HELSINKI

 Suomeksi по-русски
Bulevardi 26
PL 102
00121 HELSINKI
Finland

Tel. +358 204 7001
Fax +358 9 643 856


Faksi (09) 643 856GASER, GASUTRUSTNINGAR OCH GASMATERIEL

gaser, gasutrustningar, gasmateriel, gasmateriel

OLJEPRODUKTER OCH OLJETJÄNSTER

Oljeprodukter, oljeprodukt, olja, oljor

Företag

Teboil bedriver marknadsföring, försäljning och distribution av olje- och energiprodukter samt servicestationsverksamhet i Finland.

Oy Teboil Ab marknadsför oljeprodukter med tillhörande tjänster till kommunala och statliga verk, industrier, företagare och privata konsumenter.

Bolaget ombesörjer vägtrafikrelaterade tjänster via sin finska Teboil servicestationskedja och sitt nätverk av dieselautomater.

Webbsidor

I Teboil servicestationskedja ingår cirka 360 affärsplatser, 190 servicestationer och 170 automatstationer.

Kontakta oss

Teboil Oy Ab
e-post: asiakaspalvelu@teboil.fi
Hemsida: http://www.teboil.fi

Bulevardi 26, PB 102, 00121 HELSINGFORS
Huvudkontor, växel 0204 7001
Fax (09) 643 856

Beställningar och försäljning 24 h
Tfn 0800 183 300
Fax 0204 700 761
Fax (09) 871 0848
tilauskeskus@teboil.fi
www.teboil.fi/tilaus

Spärr av kreditkort 24 h 0800 12660

Kundtjänstnummer till lokalsamtalspris.

Övriga namn:
Teboil Oy Ab huvudkontor
Teboil Oy Ab beställningscentral

Sökord

Dieselolja, flytgas, eldningsolja, smörjmedel, Finska Petroleum, Teboil, Terra bensin, HiDiesel, Activ bensin, lätt brännolja, tung brännolja, motorbränsle, bilkemikalier, olja, framblink
Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen