Korsholms kommun / Mustasaaren kunta

KORSHOLM

 Suomeksi
Centrumvägen 4
65610 KORSHOLM
Finland

Tel. +358 6 327 7111
Fax +358 6 322 3270Kommundirektör Rurik Ahlberg (06) 327 7146
Näringssekreterare Matias Båsk (06) 327 7121
Lediga tomter för industri
...

Näringsfrågor:
Vaasanseudun Kehitys Oy
Vasaregionens Utveckling AB VASEK
Tfn (06) 282 8320
Fax (06) 282 8328


STÄDER OCH KOMMUNER

städer, kommuner

Företag

Korsholm är en mångskiftande kommun. Här finns det skärgård, hav och fastland, tätorter och glesbygd, industriområden och odlingsmark, historiska minnesmärken och modernt byggande. Befolkningen livnär sig främst på tjänstenäringar och förädling samt jord- och skogsbruk.

Kommunens totala areal är cirka 3 600 km², varav markområdena utgör 846 km². På grund av det havsnära läget och skärgården är strandlinjen till och med ungefär 1 500 km. Landhöjningen gör att kommunens markareal ökar med cirka 20 ha årligen.
/img/c/712301.jpg

Kontakta oss

Bygginspektionens personal ger råd i frågor om undantagslov, bygglov och åtgärdstillstånd samt övervakar byggandet i kommunen.
Bygginspektörerna har hand om bidrag som medges för reparation av bostadsbyggnader, samt räntebidrag och aravalån.

Tf. Ledande byggnadsinspektör: Michael Ek
Tfn (06) 327 7186, GSM 050 569 7386

Bygginspektör: Rune Bodbacka
Tfn (06) 327 7185, GSM 050 69623


e-post: förnamn.efternamn@korsholm.fi

Mera information

Korsholm är mångskiftande, men kännetecknande för kommunen är kanske ändå:
- en livskraftig skärgård
- ett blomstrande kulturliv, främst Korsholms Musikfestival och Stundars museum och kulturcentrum
- landets längsta bro, Replot bro som blev färdig 1997
- Botniahallen, bland Europas största idrottshallar, inrymmer en fullstor fotbollsplan och löparbanor för 400 m-lopp
- den bästa livskvaliteten, bekräftad genom undersökningar

Söderfjärden, vars slätt troligen skapades av en meteorit för 520 miljoner år sedan och som numera omfattar 2 300 ha förstklassig åkermark.
/img/c/717548.jpg

Sökord

Egnahemstomter, Småhustomter, Affärstomter, Företagstomter, boende, näringslivstjänster, resor, egnahemstomter, företagstomter, industrilokaler, affärslokaler, företagslokaler, industritomter, industritomter, Korsholms Musikfestival, tomter, egnahemstomter, industritomter, strandtomter vid havet, skärgårdstomter, fritidstomter, bottenviken, fiskeresor, lediga egnahemstomter, lediga industritomter, lediga egnahemstomter, lediga industritomter, Kvarkens världsarv
Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen