Kauniaisten kaupunki

KAUNIAINEN

 Suomeksi In English eesti по-русски
Kauniaistentie 10
PL 52
02701 KAUNIAINEN
Finland

Tel. +358 9 505 61
Fax +358 9 505 6535E-post: fornamn.efternamn@kauniainen.fiFråga efter tomter och byggnadsobjekt


STÄDER OCH KOMMUNER

städer, kommuner

Företag

Grankulla är en av huvudstadstraktens fyra städer. Den är belägen mitt i grannstaden Esbo 15 km väster om Helsingfors. Typiskt för Grankulla är, att staden med åren har kunnat bevara sin karaktär av trädgårdsstad med sommarhus.
Karakteristiskt för dagens stadsbild är övervägande småhusbebyggelse och närhet till naturen. Grankulla är representativ som liten trivsam trädgårdsstad. Dagens stadsplanering siktar mot att bevara ovannämnda värden. Utöver sina yttre företräden utgör sommarhusstaden även ett socialt fenomen, vars omedelbarhet och närhet förstärks i det sociala umgänge vi kallar livskvalitet.

Arbetsplatser och näringar
I staden finns det ca 2 400 arbetsplatser, av vilka hälften utgörs av offentliga tjänster och andra hälften är privatanställda. Ca 870 personer arbetar inom handeln. Grankulla stad är en stor arbetsgivare och i stadens tjänst finns 700 personer. Antalet yrkesverksamma i Grankulla är ca 4 100 personer.

Invånare i Grankulla 9700
Areal 6,0 km2, vattenområde 0,1 km2
Kommunalskatt: 17 %
/img/c/708994.jpg

Kontakta oss

Fastighetsingenjör Määttälä Johanna +358 50 411 1821
Kommunteknikchef Riipinen Jarkko +358 50 3828 756
Byggchef Tomi Salminen +358 50 411 5905
Markanvändningschef Lassila Marko +358 50 382 9313
Lantmätningstekniker Pousi Hannu +358 50 411 1901
Miljöchef Granlund-Blomfelt Anna-Lena +358 50 323 6269
Informationssekreterare Jahnsson Markus +358 50 581 0500

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Näringsfrågor

förfrågningar Markus Jahnsson informatör
stadshuset, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla

tfn +358 50 581 0500
fax +358 9 5056 535
/img/c/742738.jpg

Mera information

Även om Grankulla till största delen är ”färdigbyggd”, är planeringen av markens användning för ögonblicket en av nyckelfrågorna med tanke på stadens utveckling under de kommande decennierna. Den markanvändning och planering som godkänts av stadsfullmäktige under det senaste årtiondet granskas årligen. Samtidigt fastställs de åtgärder med vilka man även i framtiden kan trygga stadens karaktär som en grön och grönskande villastad. Invånarantalet ökar under de närmaste åren med cirka en procent per år.

Den synliga förändringen är att stadens nya centrum blir klart. I och med färdigställandet finns det nu ett betjänande köpcentrum i centrum och många bostäder, alla invid goda trafikförbindelser. Målet att få ett närcentrum som betjänar invånarna har nu uppnåtts.
/img/c/731955.jpg

Sökord

tomter, egnahemstomter, affärstomter, industritomter, företagstomter, radhustomter, höghustomter, Grankulla, stad, affärslokal, affärsutrymmen, affärslokaler, företagsrådgivning, företagsrådgivning, tomt, tomter, tomter, arbetsplats, arbetsplatser, näring, kultur, fritid, södra finlands län, nylands kommun, huvudstadsregionen, nyland, helsingforsregionen, företagsutrymmen, företagslokaler, tomter, huvudstadsregionen, egnahemstomter huvudstadsregionen, affärstomter huvudstadsregionen, , industritomter huvudstadsregionen, tomter helsingforsregionen, egnahemstomter helsingforsregionen, affärstomter helsingforsregionen, industritomter helsingforsregionen, tomter nyland, egnahemstomter nyland, affärstomter nyland, industritomter nyland, Grankulla stad, Grankulla, stad, företagsutrymmen, företagsrådgivning, tomter, egnahemstomter, radhustomter, höghustomter, industritomter, bostäder, lediga bostäder huvudstadsregionen, lediga bostäder Grankulla, lediga bostäder Nyland, bostäder huvudstadsregionen, bostäder Nyland
/img/c/720624.jpg
Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen