Kauniaisten kaupunki

KAUNIAINEN

 Suomeksi In English по-русски eesti
Kauniaistentie 10
PL 52
02701 KAUNIAINEN
Finland

Tel. +358 9 505 61
Fax +358 9 505 6535


Fastighetsingenjör Määttälä Johanna +358 9 505 6253
Kommunteknikchef Järvinen Sune +358 9 505 6387
Byggexploateringschef +358 9 505 6207
Markanvändningschef Liimatainen Mauri +358 9 505 6202
Lantmätningstekniker Lassila Marko +358 9 505 6203
Lantmätningstekniker Pousi Hannu +358 9 505 6204
Miljösekreterare Granlund-Blomfelt Anna-Lena +358 9 505 6269
Informationssekreterare Jahnsson Markus +358 9 505 6248
E-post: fornamn.efternamn@kauniainen.fiFråga efter tomter och byggnadsobjekt


STÄDER OCH KOMMUNER

städer, kommuner

Företag

Grankulla är en av huvudstadstraktens fyra städer. Den är belägen mitt i grannstaden Esbo 15 km väster om Helsingfors. Typiskt för Grankulla är, att staden med åren har kunnat bevara sin karaktär av trädgårdsstad med sommarhus.
Karakteristiskt för dagens stadsbild är övervägande småhusbebyggelse och närhet till naturen. Grankulla är representativ som liten trivsam trädgårdsstad. Dagens stadsplanering siktar mot att bevara ovannämnda värden. Utöver sina yttre företräden utgör sommarhusstaden även ett socialt fenomen, vars omedelbarhet och närhet förstärks i det sociala umgänge vi kallar livskvalitet.

Arbetsplatser och näringar
I staden finns det ca 2 400 arbetsplatser, av vilka hälften utgörs av offentliga tjänster och andra hälften är privatanställda. Ca 870 personer arbetar inom handeln. Grankulla stad är en stor arbetsgivare och i stadens tjänst finns 700 personer. Antalet yrkesverksamma i Grankulla är ca 4 100 personer.

Invånare i Grankulla 9400
Areal 6,0 km2, vattenområde 0,1 km2
Kommunalskatt: 17 %
/img/c/708994.jpg

Mera information

Stadsplanering och centrumområde
Även om Grankulla till största delen är ”färdigbyggd”, är planeringen av markens användning för ögonblicket en av nyckelfrågorna med tanke på stadens utveckling under de kommande decennierna. Man håller på att granska den markanvändning och planering som godkänts av stadsfullmäktige under det senaste årtiondet. I samband med denna granskning kommer man att definiera de åtgärder som krävs för att även i framtiden säkra stadens karaktär av sommarhus- och trädgårdsstad.
Under de kommande åren kommer den mest synliga förändringen i Grankulla att bli en förnyad planering och uppbyggnad av stadens centrum. Centrumplanens förändring kommer att ha avgörande betydelse för såväl stadsbilden som stadens tjänsteutbud och höjningen av dess nivå.
I mars 2001 ökade tjänsteutbudet i takt med färdigställningen av det nya köpcentrumet. Den kommande centrumplaneringen har i fortsättningen tyngdpunkten på bostadsbyggande och i takt med denna i viss mån även ökat antal affärslokaler. Målet är fortfarande ett funktionellt centrum för närtjänster, som närmast ska betjäna kommunens egna invånare och tillgodose deras behov.
/img/c/731955.jpg

Sökord

tomter, egnahemstomter, affärstomter, industritomter, företagstomter, radhustomter, höghustomter, Grankulla, stad, affärslokal, affärsutrymmen, affärslokaler, företagsrådgivning, företagsrådgivning, tomt, tomter, tomter, arbetsplats, arbetsplatser, näring, kultur, fritid, södra finlands län, nylands kommun, huvudstadsregionen, nyland, helsingforsregionen, företagsutrymmen, företagslokaler, tomter, huvudstadsregionen, egnahemstomter huvudstadsregionen, affärstomter huvudstadsregionen, , industritomter huvudstadsregionen, tomter helsingforsregionen, egnahemstomter helsingforsregionen, affärstomter helsingforsregionen, industritomter helsingforsregionen, tomter nyland, egnahemstomter nyland, affärstomter nyland, industritomter nyland, Grankulla stad, Grankulla, stad, företagsutrymmen, företagsrådgivning, tomter, egnahemstomter, radhustomter, höghustomter, industritomter, bostäder, lediga bostäder huvudstadsregionen, lediga bostäder Grankulla, lediga bostäder Nyland, bostäder huvudstadsregionen, bostäder Nyland
/img/c/720624.jpg
ThyssenKrupp - Alumiinin ammattilainen